AUTOKEMP Hejnice

CENÍK pro rok 2021

CENÍK, PRICE LIST, PREISLISTE


chatka (celá), hut, ein Bungalow                                                             680,- Kč/noc/night/Nacht

chatka (lůžko), bed in a hut, ein Bett im Bungalow                                 170,- Kč/noc/night/Nacht

stan, tent, ein Zelt                                                                                       60,- Kč/noc/night/Nacht

přístřešek nad 9 m2, shelter larger than 9 m2

       ein Überdach (größer als 9 m2)                                                         50,- Kč/noc/night/Nacht

dospělá osoba (15+), adult, ein Erwachsene                                           65,- Kč/noc/night/Nacht  dítě 6 - 15 let, ZTP, osoba starší 70 let

        child (6 to 15-year-old), older than 70 years of age

        ein Kind (6 - 15 - Jahre), eine Person über 70 Jahre alt                    40,- Kč/noc/night/Nacht

auto, car, ein Auto                                                                                      60,- Kč/noc/night/Nacht

moto, motorcycle, ein Motorrad                                                                45,- Kč/noc/night/Nacht

obytný přívěs, mikrobus, dodávka, caravan, van, minivan

       ein Wohnwagen, ein Kleinbus, ein Kastenwagen                              90,- Kč/noc/night/Nacht

obytný automobil, camper van, ein Wohnmobil                                     120,- Kč/noc/night/Nacht

nákladní přívěs, trailer, ein Anhänger                                                       30,- Kč/noc/night/Nacht

přípojka elektřiny, electric hook up, ein Stromanschluss                        90,- Kč/noc/night/Nacht

přímotop, vařič (chaty), convection heater, cooker (for hut only)

       ein Heizkörper, ein Kocher                                                                  60,- Kč/noc/night/Nacht

domácí zvíře, pet, ein Haustier                                                                  40,- Kč/noc/night/Nacht


místní poplatek z pobytu (osoby starší 18-ti let)

local accommodation fee night (adults only)

eine Ortgebühr pro Nacht (nur Erwachsene)                                             14,- Kč/noc/night/Nacht


ZDARMA, FREE OF CHARGE, KOSTENLOS

- lůžkoviny a povlečení do chat, bedclothes (hut), eine Bettwäsche (Bungalow)

- WIFI připojení, WiFi connection, WiFi Anschluss


Pobyt v chatách - minimální délka pobytu 2 noci

Stay in huts - minimal lenght of stay 2 nights

Aufenthalt im Bungalow - Minimallänge Aufenthalt 2 Nächte


Pobyt v chatách (květen, červen, září) - platba pouze za obsazená lůžka

Stay in huts (May, June, September) - Payment only for occupied bed

Aufenthalt im Bungalow (Mai, Juni, September) - Bezahlung für besetzte Betten


Pobyt v chatách (červenec, srpen) - platba za celou chatu

Stay in huts (July, August) - Payment for the whole hut

Aufenthalt im Bungalow(Juli, August) - Bezahlung für den gesamten Bungalow


Uvedené ceny jsou včetně DPH !!!

Koupaliště a letní kino není součástí ATC a má jiného provozovatele !!!


Stornopoplatky

Dle obecně závazných právních předpisů je host oprávněn od rezervace odstoupit kdykoliv před zahájením pobytu bez udání důvodu, resp. za jakýchkoli jiných důvodů je smluvní vztah zrušen a účast stornována ke dni, kdy je písemné oznámení (storno) doručeno dodavateli. Host bere na vědomí, že jeho odstoupením od rezervace vzniká ubyvateli újma spočívající v ušlém zisku. Jako náhradu újmy způsobené tímto jednáním hosta, proto sjednávají smluvní strany odstupné (stornopoplatky), které se host v případě jeho odstoupení od smlouvy zavazuje zaplatit.

Stornopoplatky činí:

35% z celkové ceny pokud k odstoupení od smlouvy ze strany hosta dojde více než 14 dní před začátkem pobytu včetně 14. dne,

50% z celkové ceny pokud k odstoupení od smlouvy ze strany hosta dojde méně než 14 dní před začátkem pobytu.

Pokud host na pobyt nenastoupí, má se za to, že odstoupil od smlouvy bez udání důvodu k prvnímu dni pobytu a účtované poplatky budou ve výši 100%.