AUTOKEMP Hejnice

CENÍK pro rok 2024

Uvedené ceny jsou včetně DPH !!!

Koupaliště a letní kino není součástí ATC a má jiného provozovatele !!!


Stornopoplatky

Dle obecně závazných právních předpisů je host oprávněn od rezervace odstoupit kdykoliv před zahájením pobytu bez udání důvodu, resp. za jakýchkoli jiných důvodů je smluvní vztah zrušen a účast stornována ke dni, kdy je písemné oznámení (storno) doručeno dodavateli. Host bere na vědomí, že jeho odstoupením od rezervace vzniká ubyvateli újma spočívající v ušlém zisku. Jako náhradu újmy způsobené tímto jednáním hosta, proto sjednávají smluvní strany odstupné (stornopoplatky), které se host v případě jeho odstoupení od smlouvy zavazuje zaplatit.

Stornopoplatky činí:

35% z celkové ceny pokud k odstoupení od smlouvy ze strany hosta dojde více než 14 dní před začátkem pobytu včetně 14. dne,

50% z celkové ceny pokud k odstoupení od smlouvy ze strany hosta dojde méně než 14 dní před začátkem pobytu.

Pokud host na pobyt nenastoupí, má se za to, že odstoupil od smlouvy bez udání důvodu k prvnímu dni pobytu a účtované poplatky budou ve výši 100%.