AUTOKEMP Hejnice
CENÍK pro rok 2019

CENÍK

PRICE LIST

PREISLISTE

chatka (lůžko)                                                                                 170,- Kč/noc/night/Nacht

hut

ein Bungalow (ein Bett)

stan malý pro 2 osoby                                                                    55,- Kč/noc/night/Nacht

tent (smaller)

kleines Zelt ( für 2 Personen )

stan                                                                                                   65,- Kč/noc/night/Nacht

tent

ein Zelt

přístřešek nad 12 m2                                                                      50,- Kč/noc/night/Nacht

shelter larger than 12 m2

ein Überdach (größer als 12 m2)

dospělá osoba                                                                                 60,- Kč/noc/night/Nacht

adult

ein Erwachsene

dítě 6 - 15 let                                                                                    30,- Kč/noc/night/Nacht

child (6 to 15-year-old)

ein Kind (6 - 15 - Jahre)

ZTP, osoba starší 65 let                                                                  45,- Kč/noc/night/Nacht

older than 65 years of age

eine Person über 65 Jahre alt

auto                                                                                                   60,- Kč/noc/night/Nacht

car

ein Auto

moto                                                                                                 45,- Kč/noc/night/Nacht

motorcycle

ein Motorrad

obytný přívěs                                                                                  90,- Kč/noc/night/Nacht

caravan

ein Wohnwagen

mikrobus, dodávka                                                                         90,- Kč/noc/night/Nacht

van, minivan

ein Kleinbus, ein Kastenwagen

obytný automobil                                                                          120,- Kč/noc/night/Nacht

camper van

ein Wohnmobil

nákladní přívěs                                                                                30,- Kč/noc/night/Nacht

trailer

ein Anhänger

přípojka elektřiny                                                                            90,- Kč/noc/night/Nacht

electric hook up

ein Stromanschluss

zapůjčení přímotopu                                                                      60,- Kč/noc/night/Nacht

convection heater (rental)

ein Heizkörper (Verleih)

vařič do chaty                                                                                 60,- Kč/noc/night/Nacht

cooker (rental, for hut only)

ein Kocher (Verleih)

lůžkoviny                                                                                         50,- Kč/noc (při pobytu na 1 noc)

bedclothes night (only for 1 night stay)

eine Bettwäsche pro Nacht (eine Nacht Aufenthalt)

domácí zvíře-chatka                                                                      50,- Kč/noc/night/Nacht

pet (hut)

ein Haustier (Bungalow)

domácí zvíře-vlastní ubytování                                                    35,- Kč/noc/night/Nacht

pet (other/own accommodation)

ein Haustier (andere/eigene Unterkuft)

rekreační poplatek                                                                        10,- Kč/noc (pouze dospělá osoba)

local accommodation fee night (adults only)

eine Freizeitgebühr pro Nacht (nur Erwachsene)

poplatek z lůžka                                                                              4,- Kč/noc/night/Nacht

bed fee

eine Bettgebühr

ZDARMA

Free of charge

Kostenlos

- lůžkoviny do chat

bedclothes (hut)

eine Bettwäsche (Bungalow)

- WIFI připojení

Uvedené ceny jsou včetně DPH !!!

Koupaliště a letní kino není součástí ATC a má jiného provozovatele !!!

Postup rezervace a úhrady

- host si zvolí termín a vybraný typ ubytování

- ubytovatel potvrdí termín a vybraný typ ubytování a vystaví zálohovou fakturu na částku odpovídající 40% předpokládané celkové ceny za ubytování

- host uhradí ZF, čímž je termín a vybraný typ ubytování rezervován

- v den nástupu host uhradí doplatek v hotovosti, odpovídající skutečnému stavu, dle ubytovací účtenky

Stornopoplatky

Dle obecně závazných právních předpisů je host oprávněn od rezervace odstoupit kdykoliv před zahájením pobytu bez udání důvodu, resp. za jakýchkoli jiných důvodů je smluvní vztah zrušen a účast stornována ke dni, kdy je písemné oznámení (storno) doručeno dodavateli. Host bere na vědomí, že jeho odstoupením od rezervace vzniká ubyvateli újma spočívající v ušlém zisku. Jako náhradu újmy způsobené tímto jednáním hosta, proto sjednávají smluvní strany odstupné (stornopoplatky), které se host v případě jeho odstoupení od smlouvy zavazuje zaplatit.

Stornopoplatky činí:

35% z celkové ceny pokud k odstoupení od smlouvy ze strany hosta dojde více než 14 dní před začátkem pobytu včetně 14. dne,

50% z celkové ceny pokud k odstoupení od smlouvy ze strany hosta dojde méně než 14 dní před začátkem pobytu.

Pokud host na pobyt nenastoupí, má se za to, že odstoupil od smlouvy bez udání důvodu k prvnímu dni pobytu a účtované poplatky budou ve výši 100%.