AUTOKEMP Hejnice
REZERVACE

Provoz ATC v r. 2019 : zahájení sezony - 27. dubna, ukončení sezony - 29. září

Online rezervace

Zarezervujte si místo včas. Rezervaci vám potvrdíme e-mailem.

Postup rezervace a úhrady

- host si zvolí termín a vybraný typ ubytování

- ubytovatel potvrdí termín a vybraný typ ubytování a vystaví zálohovou fakturu na částku odpovídající 40% předpokládané celkové ceny za ubytování

- host uhradí ZF, čímž je termín a vybraný typ ubytování rezervován

- v den nástupu host uhradí doplatek v hotovosti, odpovídající skutečnému stavu, dle ubytovací účtenky

Stornopoplatky

Dle obecně závazných právních předpisů je host oprávněn od rezervace odstoupit kdykoliv před zahájením pobytu bez udání důvodu, resp. za jakýchkoli jiných důvodů je smluvní vztah zrušen a účast stornována ke dni, kdy je písemné oznámení (storno) doručeno dodavateli. Host bere na vědomí, že jeho odstoupením od rezervace vzniká ubyvateli újma spočívající v ušlém zisku. Jako náhradu újmy způsobené tímto jednáním hosta, proto sjednávají smluvní strany odstupné (stornopoplatky), které se host v případě jeho odstoupení od smlouvy zavazuje zaplatit.

Stornopoplatky činí:

35% z celkové ceny pokud k odstoupení od rezervace ze strany hosta dojde více než 14 dní před začátkem pobytu včetně 14. dne,

50% z celkové ceny pokud k odstoupení od rezervace ze strany hosta dojde méně než 14 dní před začátkem pobytu.

Pokud host na pobyt nenastoupí, má se za to, že odstoupil od rezervace bez udání důvodu k prvnímu dni pobytu a účtované poplatky budou ve výši 100%.