AUTOKEMP Hejnice

REZERVACE CHAT

Aktuální obsazenost chat (červené pole = chata v noci obsazena)
Current huts occupancy
aktuelle Hütte - Belegung

Poslední aktualizace: 17.06.2024 21:31:33

Sektor UJ Název Lůž. Přist. 17.06. 18.06. 19.06. 20.06. 21.06. 22.06. 23.06. 24.06. 25.06. 26.06. 27.06. 28.06. 29.06. 30.06. UJ 01.07. 02.07. 03.07. 04.07. 05.07. 06.07. 07.07. 08.07. 09.07. 10.07. 11.07. 12.07. 13.07. 14.07. UJ 15.07. 16.07. 17.07. 18.07. 19.07. 20.07. 21.07. 22.07. 23.07. 24.07. 25.07. 26.07. 27.07. 28.07. UJ 29.07. 30.07. 31.07. 01.08. 02.08. 03.08. 04.08. 05.08. 06.08. 07.08. 08.08. 09.08. 10.08. 11.08. UJ 12.08. 13.08. 14.08. 15.08. 16.08. 17.08. 18.08. 19.08. 20.08. 21.08. 22.08. 23.08. 24.08. 25.08. UJ 26.08. 27.08. 28.08. 29.08. 30.08. 31.08. 01.09. 02.09. 03.09. 04.09. 05.09. 06.09. 07.09. 08.09. UJ 09.09. 10.09. 11.09. 12.09. 13.09. 14.09. 15.09. 16.09. 17.09. 18.09. 19.09. 20.09. 21.09. 22.09. UJ 23.09. 24.09. 25.09. 26.09. 27.09. 28.09. 29.09. 30.09.
01 chata 4L 4 0 01 01 01 01 01 01 01
02 chata 4L 4 0 02 02 02 02 02 02 02
03 chata 4L 4 0 03 03 03 03 03 03 03
04 chata 4L 4 0 04 04 04 04 04 04 04
05 chata 4L 4 0 05 05 05 05 05 05 05
06 chata 4L 4 0 06 06 06 06 06 06 06
07 chata 4L 4 0 07 07 07 07 07 07 07
08 chata 4L 4 0 08 08 08 08 08 08 08
09 chata 4L 4 0 09 09 09 09 09 09 09
10 chata 4L 4 0 10 10 10 10 10 10 10
11 chata 4L 4 0 11 11 11 11 11 11 11
12 chata 4L 4 0 12 12 12 12 12 12 12
13 chata 4L 4 0 13 13 13 13 13 13 13

Provoz ATC v r. 2024 : zahájení sezony - 26. dubna

                                      ukončení sezony - 29. září

ATC není vhodný pro osoby s omezenou schopností pohybu.

ATC is not suitable for people with reduced mobility.

ATC ist nicht geignet für Menschen mit eingeschränkter Mobilität.

Pobyt v chatách - minimální délka pobytu 2 noci

Stay in huts - minimal lenght of stay 2 nights

Aufenthalt im Bungalow - Minimallänge Aufenthalt 2 Nächte

Pobyt v chatách (květen, červen, září) - platba pouze za obsazená lůžka

Stay in huts (May, June, September) - Payment only for occupied bed

Aufenthalt im Bungalow (Mai, Juni, September) - Bezahlung für besetzte Betten

Pobyt v chatách (červenec, srpen) - platba za celou chatu

Stay in huts (July, August) - Payment for the whole hut

Aufenthalt im Bungalow (July, August) - Bezahlung für den gesamten Bungalow

Vyplněný rezervační formulář zašlete na info@autocamphejnice.cz

Send the completed reservation form to info@autocamphejnice.cz

Senden Sie das ausgefüllte Reservierungsformular an info@autocamphejnice.cz