AUTOKEMP Hejnice

REZERVACE CHAT

Aktuální obsazenost chat (červené pole = chata obsazena)
Current huts occupancy
aktuelle Hütte - Belegung

Poslední aktualizace: 24.09.2023 09:00:37

Sektor UJ Název Lůž. Přist. 24.09. 25.09. 26.09. 27.09. 28.09. 29.09. 30.09. 01.10.
01 chata 4L 4 0
02 chata 4L 4 0
03 chata 4L 4 0
04 chata 4L 4 0
05 chata 4L 4 0
06 chata 4L 4 0
07 chata 4L 4 0
08 chata 4L 4 0
09 chata 4L 4 0
10 chata 4L 4 0
11 chata 4L 4 0
12 chata 4L 4 0
13 chata 4L 4 0

Provoz ATC v r. 2023 : zahájení sezony - 28. dubna

                                      ukončení sezony - 1. října

ATC není vhodný pro osoby s omezenou schopností pohybu.

ATC is not suitable for people with reduced mobility.

ATC ist nicht geignet für Menschen mit eingeschränkter Mobilität.

Pobyt v chatách - minimální délka pobytu 2 noci

Stay in huts - minimal lenght of stay 2 nights

Aufenthalt im Bungalow - Minimallänge Aufenthalt 2 Nächte

Pobyt v chatách (květen, červen, září) - platba pouze za obsazená lůžka

Stay in huts (May, June, September) - Payment only for occupied bed

Aufenthalt im Bungalow (Mai, Juni, September) - Bezahlung für besetzte Betten

Pobyt v chatách (červenec, srpen) - platba za celou chatu

Stay in huts (July, August) - Payment for the whole hut

Aufenthalt im Bungalow (July, August) - Bezahlung für den gesamten Bungalow

Vyplněný rezervační formulář zašlete na info@autocamphejnice.cz

Send the completed reservation form to info@autocamphejnice.cz

Senden Sie das ausgefüllte Reservierungsformular an info@autocamphejnice.cz